Jak liczony jest ranking (szczegóły)

Nowy ranking gracza X po rozegraniu partii z graczem Y, obliczany jest następująco:

 1. Obliczana jest różnica rankingów
  d = yr - xr,
  gdzie xr to ranking gracza X, a yr -- jego przeciwnika (gracza Y)

 2. Obliczana jest oczekiwana liczba punktów w partii
  We = 1 / (1 + 10^(d/400.0))

 3. Obliczana jest bezwzględna zmiana rankingu
  Diff = Wy - We,
  gdzie Wy = { 0 jeśli gracz X przegrał, 0.5 jeśli zremisował, 1 jeśli wygrał }

 4. Nowy ranking gracza X wynosi xr + (32 * Diff)